หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจองห้องพัก หรือต้องการสอบถามห้องว่าง ราคาห้องพัก กรุณาคลิก ที่นี่
(พนักงานจะตอบคำถามต่างๆ ของท่านในทันที โดยจะส่งไปที่ Email Address ที่ท่านได้ระบุไว้)
กรณีจองโรงแรม ภายในประเทศ
โทรศัพท์ : +66(0) 85 070 9953-4
แฟกซ์: +66(0) 2584-5192
อีเมล์ : กรุณาคลิกที่นี่
เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.,
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 13.00 น.
กรณีจองโรงแรม ต่างประเทศ
โทรศัพท์ : +66(0) 2 100 7712
แฟกซ์ : +66(0) 2 584 5204
อีเมล์ : Services@monoplanet.com
เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
แผนที่บริษัท