ติดต่อเรา
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจองห้องพัก หรือต้องการสอบถามห้องว่าง ราคาห้องพัก กรุณาคลิก ที่นี่
(พนักงานจะตอบคำถามต่างๆ ของท่านในทันที โดยจะส่งไปที่ Email Address ที่ท่านได้ระบุไว้)
กรณีจองโรงแรม ภายในประเทศ
โทรศัพท์ :

แฟกซ์ :
อีเมล์ :
(+66) 2 100 8100
ต่อ 7623 , 7847
(+66) 2 502 0757
hotels@hotelsthailand.com
กรณีจองโรงแรม ต่างประเทศ
โทรศัพท์ :

แฟกซ์ :
อีเมล์ :
(+66) 2 100 8100
ต่อ 7868
(+66) 2 502 0757
services@monoplanet.com

เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.,
วันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
แผนที่บริษัท