เงื่อนไขการยกเลิกการจองโรงแรม และข้อกำหนดต่างๆ บนเว็บไซต์โฮเทลไทยแลนด์ดอทคอม

1. การจองห้องพักภายในประเทศ

เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพักภายในประเทศ

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกการสำรองห้องพัก ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลของการท่องเที่ยว นโยบายดังกล่าวนี้กำหนดโดยโรงแรมต่างๆ ที่ทางโฮเทลส์ไทยแลนด์ได้คัดสรรมาเพื่อทุกท่าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้


ฤดูกาลทั่วไป (Low Season)
     ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ต.ค. หรือตามนโยบายของโรงแรม

มากกว่า 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก เก็บค่าบริการ 15% ของยอดทั้งหมด
3 - 6 วัน ก่อนวันเข้าพัก เก็บค่าบริการเท่ากับการเข้าพัก 1 คืน
น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันเข้าพัก เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด
เช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด / ไม่เข้าพัก เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด


ฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)
    ตั้งแต่ วันที่ 16 ม.ค. - 30 เม.ย. และ วันที่ 1 พ.ย. - 14 ธ.ค. สำหรับ เกาะสมุย เกาะพะงัน เพิ่มช่วงวันที่ 16 ก.ค. - 15 ก.ย.
    หรือตามนโยบายของโรงแรม


มากกว่า 15 วัน ก่อนวันเข้าพัก เก็บค่าบริการ 15% ของยอดทั้งหมด
7 - 15 วัน ก่อนวันเข้าพัก เก็บค่าบริการเท่ากับการเข้าพัก 1 คืน
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด
เช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด / ไม่เข้าพัก เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด


ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงเทศกาลต่างๆ (Peak Season)
    ตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค. - 15 ม.ค. และวันหยุดยาว / วันหยุดนักขัตฤกษ์ของทั้งปี หรือตามนโยบายของโรงแรม

มากกว่า 45 วัน ก่อนวันเข้าพัก เก็บค่าบริการ 15% ของยอดทั้งหมด
30 - 45 วัน ก่อนวันเข้าพัก เก็บค่าบริการเท่ากับการเข้าพัก 2 คืน
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเข้าพัก เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด
เช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด / ไม่เข้าพัก เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมด

ท่านจำเป็นต้องแจ้งกับทางโฮเทลส์ไทยแลนด์เป็นลายลักษณ์อักษร (ทางอีเมล์หรือแฟ็กซ์) เพื่อทำการยกเลิกหรือแก้ไขการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับมาที่ อีเมล์: hotels@hotelsthailand.com หรือ แฟ็กซ์: 0-2584-5192 , 0-2502-0757
กรณีที่ท่านไม่ได้เข้าพักโดยไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้รับการตอบรับจากทางเรา ถึอว่าเป็นการไม่เข้าพัก (No Show) ทางโฮเทลส์ไทยแลนด์จะไม่คืนเงินค่าที่พักให้กับท่าน


  หมายเหตุสำคัญ: สำหรับโรงแรมที่ชำระเงินแบบ Deposit Payment
หากไม่เดินทางเข้าพัก (No Show) หรือ เช็คเอาท์ก่อนกำหนด (Early Check Out)
ทางโรงแรมจะเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนของการจองห้องพักทั้งหมดจากหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน
การยกเลิกการจองห้องพัก ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางโฮเทลส์ไทยแลนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ได้มัดจำมาแล้ว สำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระโดยตรงที่โรงแรม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก

ฤดูกาลทั่วไป แจ้งเปลี่ยนแปลงการจอง / เลื่อนวันเข้าพัก ก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วันทำการ
ฤดูกาลท่องเที่ยว แจ้งเปลี่ยนแปลงการจอง / เลื่อนวันเข้าพัก ก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 15 วันทำการ
ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงเทศกาลต่างๆ แจ้งเปลี่ยนแปลงการจอง / เลื่อนวันเข้าพัก ก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 30 วันทำการ

ท่านจำเป็นต้องแจ้งกับทางโฮเทลส์ไทยแลนด์เป็นลายลักษณ์อักษร (ทางอีเมล์หรือแฟ็กซ์) เพื่อทำการยกเลิกหรือแก้ไขการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับมาที่ อีเมล์: hotels@hotelsthailand.com หรือ แฟ็กซ์: 0-2584-5192 , 0-2502-0757 ทางเราจะไม่รับการเปลี่ยนแปลงการจองผ่านทางโทรศัพท์ค่ะ
การเลื่อนวันเข้าพักหรือเปลี่ยนแปลงการจองในครั้งแรก ไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับครั้งที่ 2 เป็นต้นไปมีค่าธรรมเนียมในแก้ไขการจองครั้งละ 150 บาท บวกส่วนต่างค่าห้องพัก (ถ้ามี)
ทางโฮเทลส์ไทยแลนด์ จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ อันเนื่องมาจากการยกเลิกการจองห้องพัก / การเลื่อนวันเข้าพักหรือเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน โดยไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้รับการตอบรับจากทางเรา


2. การจองห้องพักต่างประเทศ

หากมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อแผนการท่องเที่ยวของท่าน เรายินดีช่วยเหลือท่าน ในการดำเนินการยกเลิกการจองห้องพักและการคืนเงิน ซึ่งนโยบายการคืนเงินกำหนดโดยโรงแรมต่างๆที่เราได้เลือกสรรมาเพื่อท่าน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

การยกเลิกการจองห้องพัก
มากกว่า 30 วันก่อนถึงวันเข้าพัก เก็บค่าธรรมเนียม 10% ของยอดทั้งหมด
15 - 30 วันก่อนถึงวันเข้าพัก เก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับการเข้าพัก 1 คืน
11 - 14 วันก่อนถึงวันเข้าพัก เก็บค่าธรรมเนียม 50% ของยอดทั้งหมด
(หากเข้าพัก 1 คืน จะถูกเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนของการจองห้องพัก)
น้อยกว่า 10 วันก่อนถึงวันเข้าพัก เก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนของการจองห้องพัก
เงื่อนไขในการยกเลิกห้องพักข้างต้นเป็นมาตราฐานทั่วไป ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของแต่ละโรงแรม


การยกเลิกทัวร์แพ็คเกจ
มากกว่า 30 วันก่อนถึงวันเดินทาง เก็บค่าธรรมเนียม 7% ของยอดทั้งหมด
15 - 30 วันก่อนถึงวันเดินทาง ได้รับเงินคืน 70% ของยอดทั้งหมด
7 - 14 วันก่อนถึงวันเดินทาง ได้รับเงินคืน 50% ของยอดทั้งหมด
น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันเดินทาง เก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนของการจองห้องพัก
ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการจองทัวร์แพ็คเกจ กรุณาแจ้งความจำนงในการยกเลิกการจองที่เป็นลายลักษณ์อักษร (ทางอีเมล์หรือแฟกซ์) เราจะดำเนินการคืนเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินแรกเริ่ม อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารต้องใช้เวลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ในการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคืนเงินให้ท่าน


3. การจองกิจกรรมท่องเที่ยว

เงื่อนไขการยกเลิกการจองกิจกรรม (Activity)

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกการจองกิจกรรม (Cancellation Policy) ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ฤดูกาลของ
การท่องเที่ยว นโยบายดังกล่าวนี้กำหนดโดยบริษัทนำเที่ยว ที่ทางโฮเทลส์ไทยแลนด์ได้คัดสรรกิจกรรมมาเพื่อทุกท่าน

โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้


ฤดูกาลทั่วไป
     ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ต.ค.

ยกเลิกการจองกิจกรรมมากกว่า 3 - 7 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการ 15% ของยอดทั้งหมด
ยกเลิกการจองกิจกรรมน้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองกิจกรรมทั้งหมด
ไม่ไปร่วมกิจกรรม เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองกิจกรรมทั้งหมด


ฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season)
    ตั้งแต่ วันที่ 16 ม.ค. - 30 เม.ย. และ วันที่ 1 พ.ย. - 14 ธ.ค.

ยกเลิกการจองกิจกรรมมากกว่า 7 - 15 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการ 15% ของยอดทั้งหมด
ยกเลิกการจองกิจกรรมน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองกิจกรรมทั้งหมด
ไม่ไปร่วมกิจกรรม เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองกิจกรรมทั้งหมด


ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงเทศกาลต่างๆ (Peak Season)
    ตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค. - 15 ม.ค. และวันหยุดยาว / วันหยุดนักขัตฤกษ์ของทั้งปี

ยกเลิกการจองกิจกรรมมากกว่า 30 - 45 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการ 15% ของยอดทั้งหมด
ยกเลิกการจองกิจกรรมน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองกิจกรรมทั้งหมด
ไม่ไปร่วมกิจกรรม เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองกิจกรรมทั้งหมด

ท่านจำเป็นต้องแจ้งกับทางโฮเทลส์ไทยแลนด์เป็นลายลักษณ์อักษร (ทางอีเมล์หรือแฟ็กซ์) เพื่อทำการยกเลิกหรือแก้ไขการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับมาที่ อีเมล์: hotels@hotelsthailand.com หรือ แฟ็กซ์: 0-2584-5192 , 0-2502-0757
กรณีที่ท่านไม่ได้เข้าพักโดยไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้รับการตอบรับจากทางเรา ถึอว่าเป็นการไม่เข้าพัก (No Show) ทางโฮเทลส์ไทยแลนด์จะไม่คืนเงินค่าที่พักให้กับท่าน


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการจองกิจกรรม

ฤดูกาลทั่วไป แจ้งเปลี่ยนแปลงการจอง / เลื่อนวันเข้าพัก ก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วันทำการ
ฤดูกาลท่องเที่ยว แจ้งเปลี่ยนแปลงการจอง / เลื่อนวันเข้าพัก ก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 15 วันทำการ
ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงเทศกาลต่างๆ แจ้งเปลี่ยนแปลงการจอง / เลื่อนวันเข้าพัก ก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 30 วันทำการ

ท่านจำเป็นต้องแจ้งกับทางโฮเทลส์ไทยแลนด์เป็นลายลักษณ์อักษร (ทางอีเมล์หรือแฟ็กซ์) เพื่อทำการยกเลิกหรือแก้ไขการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับมาที่ อีเมล์: hotels@hotelsthailand.com หรือ แฟ็กซ์: 0-2584-5192 , 0-2502-0757 ทางเราจะไม่รับการเปลี่ยนแปลงการจองผ่านทางโทรศัพท์ค่ะ
การเลื่อนวันเข้าพักหรือเปลี่ยนแปลงการจองในครั้งแรก ไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับครั้งที่ 2 เป็นต้นไปมีค่าธรรมเนียมในแก้ไขการจองครั้งละ 150 บาท บวกส่วนต่างค่าห้องพัก (ถ้ามี)
ทางโฮเทลส์ไทยแลนด์ จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ อันเนื่องมาจากการยกเลิกการจองห้องพัก / การเลื่อนวันเข้าพักหรือเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน โดยไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้รับการตอบรับจากทางเรา


4. การคืนเงิน

ทางโฮเทลส์ไทยแลนด์ จะคืนเงินให้แก่ผู้จองที่ชำระค่าบริการกับทางเรา ซึ่งวิธีการคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการที่ท่านได้ชำระเข้ามา โดยชื่อเจ้าของบัตรเครดิต หรือชื่อเจ้าของเลขที่บัญชี จะต้องตรงกับชื่อผู้จอง กรณีชื่อไม่ตรงกันทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาด้านหน้า - หลังบัตรประชาชนของผู้จองแจ้งโอนสิทธิ เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการคืนเงิน
วิธีชำะระค่าบริการ ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงิน
ชำระโดยวิธีการโอนเงิน ประมาณ 15 วันทำการ
ชำระด้วยบัตรเครดิต ประมาณ 30 วันทำการ


Disclaimer
1. โฮเทลส์ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิในการรับรองความถูกต้อง และรับผิดชอบเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์โฮเทลส์ไทยแลนด์ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้พยายามจัดหาข้อมูลต่างๆไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่ง ณ วันที่มีการทำข้อมูลขึ้นมานำเสนอนั้นข้อมูลยังมีความถูกต้องอยู่ แต่ข้อมูลที่มีการนำเสนออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากหลายสาเหตุ เช่น สภาพตลาด ภัยธรรมชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

2. โฮเทลส์ไทยแลนด์ได้พยายามทำงานร่วมกับโรงแรมที่สามารถจัดหาห้องพักและบริการซึ่งเป็นที่ยอมรับให้เราตามความต้องการได้ ด้วยเหตุนี้ โฮเทลส์ไทยแลนด์ขอสงวนสิทธิในการรับรองคุณภาพและความเพียงพอของโรงแรมที่มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์