สุพรรณบุรี - การท่องเที่ยว, ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลทั่วไป

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง


จังหวัดสุพรรณบุรี เคยเป็นดินแดงที่มีความเจริญรุ่งเรือง มาตั้งแต่สมัยทวารวดี และมี การพัฒนาการ สุพรรณบุรีเป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ ต่ำกว่า 3,500 - 3,800 ปี โบราณวัตถุ ที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อเรียก ว่าเมือง "ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ" หรือ "พันธุมบุรี" นอกจากนี้ยังเป็นเมืองกำเนิดเรื่อง ขุนช้างขุนแผน อันเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของ จังหวัดสุพรรณบุรีและของชาติไทย ชื่อตำบล ชื่อบ้าน และชื่อสถานที่สำคัญอื่นๆ ในท้องเรื่องยังมีปรากฏอยู่ เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เป็นต้น

 
:: การเดินทาง ::
รถประจำทาง
บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปสุพรรณบุรีหลายเส้นทางด้วยกัน รถที่ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) มีทั้งรถธรรมดาและปรับอากาศ รายละเอียดติดต่อ โทร. 271 - 0101 - 5, 272 - 5228 (รถธรรมดา) โทร. 272 - 5242, 272 - 5299 (รถปรับอากาศ) ส่วนรถที่ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ มีรถธรรมดาและรถปรับอากาศชั้น 2 รายละเอียดติดต่อ
โทร. 434 - 5557 - 8
รถยนต์
ปัจจุบันการเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี กับ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงสะดวกสบายมาก โดยทางรถยนต์ ดังนี้ 1. กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี หรือ กรุงเทพฯ - นนทบุรี - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี ระยะทาง 107 กม.
2. กรุงเทพฯ - ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว - สุพรรณบุรี ระยะทาง 115 กิโลเมตร
3. กรุงเทพฯ - อยุธยา - สุพรรณบุรี ระยะทาง 132 กิโลเมตร
4. กรุงเทพฯ - สิงห์บุรี - เดิมบางนางบวช - สุพรรณบุรี ระยะทาง 228 กิโลเมตร
5. กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี ระยะทาง 150 กิโลเมตร
6. กรุงเทพฯ - นครปฐม - กำแพงแสน - สุพรรณบุรี ระยะทาง 164 กิโลเมตร
ทางรถไฟ
มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อย (ธนบุรี) วันละ 1 เที่ยว รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข
โทร. 411 - 3102
 
:: หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 035) ::
สำนักงานจังหวัด 521709
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 521811
ขนส่งจังหวัด 522264
เทศบาลเมือง 511021
สถานีตำรวจภูธร 521509
ที่ทำการไปรษณีย์ 521965
สถานีรถไฟ 511950
สถานีขนส่ง 522373
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 511734
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 531077
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 578032
โรงพยาบาลอู่ทอง 551422
โรงพยาบาลบางปลาม้า 587265
โรงพยาบาลศรีประจันต์ 581204
โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 591032
โรงพยาบาลสามชุก 571349
โรงพยาบาลด่านช้าง 595033