วัด
:: วัดใหญ่จอมปราสาท หรือวัดใหญ่สาครบุรี ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 400 ปีมาแล้ว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏ ว่าใครเป็นผู้สร้าง สิ่งที่น่าชมในวัดนี้ได้แก่ พระอุโบสถทั้งหลังเก่าและหลังใหม่ บานประตูและหน้าต่างรอบพระอุโบสถแกะ สลักอย่างสวยงามและประณีตมาก สันนิษฐานว่าช่างผู้แกะสลักบานประตูและหน้าต่างนี้ เป็นช่างชาวจีนที่มากับเรือสำเภา เพราะลวดลายนั้นมีต้นไม้จีนปนอยู่ด้วย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นฝีมืองานช่างศิลปะที่ล้ำค่า จัดเป็นโบราณสถานของ ชาติ การเดินทางไปวัดใหญ่จอมปราสาท เมื่อลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนราว 100 เมตร จะมีทางลูกรัง แยกซ้ายเข้าวัด
 
:: วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม ::
เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวสมุทรสาคร ตำบลท่าฉลอม ตรงข้ามกับตัวเมือง วัดช่องลมนี้ได้รับการตกแต่งอย่าง สวยงามและยกย่องว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง นอกจากเป็นศาสนสถานแล้ว ยังเป็นสถานที่ตากอากาศได้เป็นอย่างดี ด้านหน้า วัดมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ ยามเย็นที่วัดช่องลมจะแลเห็นทัศนียภาพที่ งามมาก การเดินทาง สามารถลงเรือได้ที่ท่าเรือเทศบาล ข้ามฟากไปฝั่งท่าฉลอมและ ขึ้นรถสองแถวต่อไปอีกประมาณ 10 นาที
 
:: วัดโคกขาม ::
ตั้งอยู่ริมคลอง เป็นวัดเก่าแก่มีบริเวณกว้างขวาง มีท่าเทียบเรือให้ขึ้นชมได้ สิ่งที่น่าชมในวัดนี้คือ พระอุโบสถหลังเก่าด้าน หน้ามีพระเจดีย์เก่าที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม สถาปัตยกรรมการก่อสร้างศิลปะแบบอยุธยา ลวดลายการแกะสลักไม้ที่หน้า บันนั้นงดงาม นอกจากนั้นที่วัดนี้ยังเก็บโบราณวัตถุที่เล่ากันว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ไว้หลายอย่าง เช่น ชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัย และศาลเพียงตาของเดิม เป็นต้น

การเดินทางล่องคลองโคกขาม สามารถเช่าเรือหรือโดยสารเรือเมล์ได้ที่ท่าเรือตลาดสังวาลย์ (ท่าเรือตลาดมหาชัย) หรือที่ท่าเรือบ้านไร่ก็ได้ ราคาเช่าเหมาขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ และสถานที่ที่จะให้แวะชม เช่น เรือขนาดบรรทุก 10 - 15 คน จากท่าเรือตลาดสังวาลย์เที่ยวคลองโคกขาม - วัดโคกขาม - ศาลพันท้ายนรสิงห์ ไป - กลับ ราว 2 - 3 ชั่วโมง ค่าเช่าเหมาตกลำละประมาณ 400 - 500 บาท
 
:: วัดป่าชัยรังสี ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าบางปลา เป็นวัดที่สร้างอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือใช้ศิลปะการก่อสร้างหลายแบบแปลกตาบนเนื้อที่ 200 ไร่ การเดินทางใช้เส้นทางถนนเศรษฐกิจ (มหาชัย - กระทุ่มแบน) ห่างจากตำบลมหาชัยประมาณ 5 กิโลเมตร แยกซ้ายตรงข้ามกับสถานีไฟฟ้าย่อยเข้าไป 1.5 กิโลเมตร
 
:: วัดนางสาว ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้ มีโบสถ์ลักษณะพิเศษที่เรียกว่า "โบสถ์มหาอุตฆ์" มีประตูเดียว ไม่มีหน้าต่าง หลังคามุงกระเบื้องดินเผา แบบเก่า ชื่อใช้ไม้ซุง ผนังโบสถ์ก่ออิฐถือปูน วัดนี้เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดพรหมจารีย์" ต่อมาชาวบ้านเรียกใหม่ว่า "วัดน้องสาว" แล้วจึงเพี้ยนมาเป็น "วัดนางสาว"
 
:: วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม ::
อยู่ในเขตตำบลหลักสาม สิ่งที่น่าสนใจนั้น นอกจากศาสนสถานในวัดแล้ว ตามสุมทุมพุ่มไม้ในบริเวณวัดยังเป็นที่อาศัยของ นกกาน้ำ นกกระยางขาวเป็นจำนวนมาก