ของฝาก
:: ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ::
จังหวัดสมุทรปราการมีสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก เหมาะสำหรับเป็นของฝาก จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่
ขนมจาก หาซื้อได้ที่ท่าเรือไปพระสมุทรเจดีย์ และตามท้องตลาดทั่วไป

ปูไข่ หาซื้อได้ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์เพียงอำเภอเดียวเท่านั้น

ปลาสลิด หาซื้อได้ตามริมถนนสุขุมวิท, ตำบลปากน้ำ, อำเภอบางบ่อ และตามท้องตลาดทั่วไป