ข้อมูลทั่วไป

ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟราร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม


สมุทรปราการ หรือ เมืองปากน้ำ และมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองพระประแดง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 29 กิโลเมตร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา และทางด้าน เหนือของอ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร

 
:: การเดินทาง ::

รถประจำทาง

ทางรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ (ขสมก.)
- สาย ปอ. 2 (สำโรง - ปากคลองตลาด)
- สาย ปอ.6 (ปากเกร็ด - พระประแดง)
- สาย ปอ.7 (สำโรง - ท่าพระ)
- สาย ปอ.8 (ปากน้ำ - ท่าราชวรดิษฐ์)
- สาย ปอ.11 (ปากน้ำ - ขนส่งสายใต้)
- สาย ปอ.13 (รังสิต - ปู่เจ้าสมิงพราย)
- สาย ปอ.23 (สำโรง - ทางด่วน - เทเวศน์)
- สาย ปอ.25 (ปากน้ำ - ท่าช้าง)
- สาย ปอ. 102 (ปากน้ำ - ช่องนนทรี)
- สาย ปอ.126 (นนทบุรี - สำโรง)
- สาย ปอ.129 (ทางด่วน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สำโรง)
- สาย ปอ.142 (วัดเลา - สมุทรปราการ)
- สาย ปอ.145 (สวนจตุจักร - สมุทรปราการ)

ทางรถโดยสารธรรมดา
- สาย 2 (สำโรง - ปากคลองตลาด)
- สาย 6 (พระประแดง - บางลำภู)
- สาย 13 (รังสิต - ปู่เจ้า - สมิงพราย)
- สาย 20 (ป้อมพระจุลฯ - ท่าน้ำดินแดง)
- สาย 23 (สำโรง - ทางด่วน - เทเวศร์)
- สาย 25 (ปากน้ำ - ท่าช้าง)
- สาย 45 (สำโรง - ราชประสงค์)
- สาย 82 (พระประแดง - บางลำภู)
- สาย 102 (ปากน้ำ - ช่องนนทรี)
- สาย 116 (สำโรง - สาธร)
- สาย 129 (ทางด่วน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สำโรง)
- สาย 138 (ทางด่วน จตุจักร - พระประแดง)
- สาย 145 (สวนจตุจักร - ปากน้ำ)

รถยนต์
สามารถใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (สายเก่า) และเส้นทางหลวงหมายเลข 303 ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ก็เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดสมุทรปรากการ
 
:: หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 02) ::
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง 389 5451 - 2
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ 702 5021 - 4
โรงพยาบาลสมุทรปราการ 387 0053, 389 0289
โรงพยาบาลเมืองสมุทร 389 4455 - 6
โรงพยาบาลศูนย์สมุทรปราการ 254 150-4
โรงพยาบาลพระประแดง 385 9138, 385 9135 - 7