ข้อมูลทั่วไป

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี


ราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของประเทศ เชื่อกันว่า เป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณ ไม่มีเรื่องราวที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าสร้างมาในสมัยใด แต่ได้หลักฐานทางโบราณวัตถุและ โบราณสถานที่มีอยู่ ซึ่งพอจะเชื่อถือได้ว่า ราชบุรี เป็นเมืองๆ หนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ มีนครปฐมเป็นมหานครซึ่งเรียกว่า "ทวารวดี" ซึ่งเป็นของชนชาติละว้า ในสมัยก่อนศตวรรษที่ 5 จากตำนานทาง พุทธศาสนาเมื่อปี พ.ศ. 218 พระเจ้าอโศกมหาราช แห่งประเทศ อินเดียได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และได้เผยแพร่พุทธศาสนาสู่แคว้นสุวรรณภูมิ โดยสมณฑูตมีพระโสณะ และพระอุตระ เป็นหัวหน้า คณะมาโดยใช้ นครปฐม เป็นเมืองหลักในการ เผยแพร่พุทธศาสนา ราชบุรีซึ่งเป็นแคว้นสุวรรณภูมิ หรือ ทวารวดี ตามการสันนิษฐานก็คงจะเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่เป็นศาลากลาง จังหวัดในปัจจุบัน

 
:: การเดินทาง ::
รถประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ จากสถานีขนส่งสายใต้ทุกวัน วันละหลายเที่ยว รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร. 434 - 5557 - 8 (รถธรรมดา) และ 435 - 1199 (รถปรับอากาศ) และที่จังหวัดราชบุรี โทร. (032) 338276, 338439
รถยนต์
ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านนครปฐม เข้าราชบุรีหรือเส้นทางสายใหม่ (ทางหลวงหมายเลข 338) จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑลไปพบกับถนนเพชรเกษม ก่อนถึงตัวเมืองนครปฐม 16 กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษม ตรงไปตัวเมืองราชบุรี รวมระยะทาง 101 กิโลเมตร
รถไฟ
จังหวัดราชบุรีสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) และสถานีรถไฟ ธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ซึ่งมีทั้งรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

รายละเอียดและกำหนดเวลาตลอดจนค่าโดยสาร ติดต่อสอบถามที่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223 - 7010, 223 - 7020 และสถานีรถไฟธนบุรี โทร. 411 - 3102

 
:: หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 032) ::
ที่ว่าการอำเภอเมือง 337015
เทศบาลเมืองราชบุรี 337076
บริษัท ขนส่งราชบุรี จำกัด 321854
บริษัท ราชบุรี กลุ่ม 76 จำกัด 338276, 322776, 338439
ไปรษณีย์ 337618
โรงพยาบาลราชบุรี 337011
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 326016
สถานีขนส่ง (รถปรับอากาศ) 338439, 338276
สถานีรถไฟ 337002
สถานีตำรวจ 337195