เทศกาล
:: ประเพณีกินข้าวห่อ หรือ อั๊งหมี่ทอง ::
จัดขึ้นในช่วงเดือนเก้า เป็นพิธีสู่ขวัญ ชาวกะเหรี่ยงถือว่าเดือนเก้าเป็นเดือนไม่ดี บรรดาวิญญาณชั่วร้ายจะออกหากินและกิน "ขวัญ" ทำให้เจ็บป่วยหรืออาจถึงแก่ชีวิต พิธีนี้นิยมจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ แต่ถ้าบางบ้านไม่สะดวก ก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นก็ได้ใน เดือนเก้า ในพิธีมีการ "ต้มข้าวห่อ" เลี้ยงกัน "ข้าวห่อ" คือ ข้าวเหนียวห่อเป็นกรวยแล้วนำมาต้มให้สุกคล้ายขนมจ้าง สมัยก่อนเวลารับประทานใช้จิ้มน้ำผึ้ง ปัจจุบันใช้จิ้มมะพร้าวขูด ในวันต้มข้าวห่อนี้จะมีพิธีสู่ขวัญด้วย เริ่มด้วยการเคาะไม้ เป่าแคน เพื่อให้เกิด ความสนุกสนาน จากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวจะใช้เชือกแดงผูกข้อมือให้ลูกหลานเพื่อความเป็น สิริมงคล
 
:: งานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้ำดำเนินสะดวก ::
จัดขึ้นในราวเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะองุ่นซึ่งมีปลูกกันมากใน อำเภอดำเนินสะดวก องุ่นดำเนินสะดวกได้ชื่อว่ามีรสหวาน อร่อย นอกจากจะมีนิทรรศการ การแสดงผลผลิตองุ่นที่มี คุณภาพแล้วยังมีสินค้าทางเกษตรอื่นๆ ให้ซื้อหาในราคาถูกอีกด้วย เช่น มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ ลิ้นจี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวด ธิดาองุ่นหวาน การประกวดสินค้าทางการเกษตร