ปทุมธานี - วัด, ศาสนสถาน จังหวัดปทุมธานี
วัด
:: วัดโบสถ์ ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลาง ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2164 โดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมือง หงสาวดี และเอาชื่อหมู่บ้านที่ตนอพยพมาอาศัยอยู่ตั้งเป็นชื่อวัด และได้สร้างเสาหงส์นั้นไว้เป็นสัญลักษณ์แห่ง เมืองหง สาวดี สิ่งสำคัญในวัดโบสถ์ คือ พระแสงอาญาสิทธิ์ของเก่าแก่จากรามัญ ช้างสี่เศียรใช้ติดตั้งประดับหัวเสา อายุเก่าแก่ถึง 150 ปี สร้างด้วยทองคำสัมฤทธิ์ พระทรงเครื่องอยู่ในโบสถ์เก่าของวัด และรูปปั้นสุนัขย่าเหลหล่อด้วยตะกั่วที่เจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่ 6
 
:: วัดชินวราราม ::
เป็นวัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้น โทชั้นวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดมะขามใต้" บริเวณรอบพระอาราม กว้างขวาง ในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม พร้อมคำบรรยายเป็นโคลงสี่สุภาพ เกี่ยวกับเรื่อง พระเจ้าสิบชาติ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น พระวิหาร มณฑปหอระฆัง ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ และตำหนักชินวรสิริวัฒน์ ฯลฯ

วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒนา สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอดีตเจ้าอาวาสราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม วัดชินวรารามตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เยื้องปากคลอง รังสิตประยูรศักดิ์ไปทางเหนือ เล็กน้อย ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี

จากทางแยกถนนสายกรุงเทพฯ - ปทุมธานี ก่อนถึงสะพานปทุมธานีประมาณ 500 เมตร ทางฝั่งซ้ายจะมีทางแยกเข้าไป ประมาณ 1 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์ และทางเรือ
 
:: วัดสิงห์ ::
ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตอำเภอสามโคก สันนิษฐานว่าสร้าง เมื่อครั้งที่ชาวมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ที่เมืองนี้ ในบริเวณวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ควรค่าแก่การศึกษาในด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ มีหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทองปางสะดุ้งมารสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อเพชร) โกศบรรจุอัฐิหลวงพ่อ พญากราย ซึ่งเป็นพระมอญธุดงค์มาจำพรรษาที่วัดสิงห์ บนกุฏิจัดเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ ที่เป็นศิลปะมอญ เช่น หม้อ ข้าวแช่มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ทำด้วยไม้สัก พร้อมทั้งแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสามโคกและมีอิฐมอญแบบเก่าที่มี 4, 6, 8 รู ในแถบวัดนี้ยังมีการทำอิฐมอญซึ่งเป็นอุตสาหกรรม พื้นบ้าน

การเดินทางไปได้ทั้งทางเรือ และทางรถยนต์ โดยถนนสายปทุมธานี - สามโคก เพียง 3 กิโลเมตร และมีทางแยกซ้ายเข้าไป ประมาณ 2 กิโลเมตร
 
:: วัดไผ่ล้อม ::
เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตอำเภอสามโคก เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริเวณวัดนั้น เป็นที่อาศัย ของ "นกปากห่าง" จำนวนมาก

"นกปากห่าง" เป็นนกที่อยู่ในตระกูลนกกระสามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ลังกา อัสสัม พม่า ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม "นกปากห่าง" เป็นนกประจำถิ่นแต่มีบางพวกที่อพยพเปลี่ยนที่หากินไปตามฤดูกาล นกนี้จะเริ่มอพยพมาอาศัย อยู่ที่วัด ไผ่ล้อม ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยจะเริ่มจับคู่ทำรังและผสมพันธุ์นกระทั่งวางไข่ และเลี้ยง ลูกอ่อน เมื่อลูกนกโตขึ้นจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว

พอเข้าฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม นกส่วนมากจะอพยพ จากวัดไผ่ล้อมทยอยบินขึ้นไปทางเหนือยัง ประเทศอินเดีย หลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน นกก็จะเริ่มบินกลับมาทำรังที่วัดไผ่ล้อมอีก อาหารที่นกปากห่างชอบ คือหอยโข่ง นอกจากนี้ยังมีกุ้งและปลา

ปัจจุบัน "นกปากห่าง" เป็นสัตว์ป่าสงวนในความดูแลของกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ การเดินทางไปชมนกปากห่างนั้น ไปได้ทางเรือโดยใช้เส้นทางถนนสายปทุมธานี - สามโคก เลยที่ว่าการอำเภอสามโคกถึง วัดสามัคคิยาราม แล้วลงเรือข้าม ฟากไปวัดไผ่ล้อม หรือจะนั่งรถสองแถวสายไปวัดไผ่ล้อม จากหัวถนนติวานนท์ (ทางหลวงหมายเลข 306) ถึงสามแยกเลี้ยว ขวาเข้าถนนหมายเลข 346 ประมาณ 1 กิโลเมตร ทางซ้ายมือมีทางราดยางเข้าสู่วัดเสด็จ (ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร) และ วัดไผ่ล้อมระยะทาง 15 กิโลเมตร ไปลงที่หน้าวัดไผ่ล้อม หรือโดยรถประจำทางขสมก. สาย 32 และ ปอ.6 จากสนามหลวง หรือสาย 104 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปท่าเรือเทศบาลเมืองปทุมธานีแล้วข้ามเรือในราคา 5 บาท ไปยังวัดไผ่ล้อมอีกทอด หนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทสุภัทรา ยังมีบริการเรือนำเที่ยว กรุงเทพฯ - วัดไผ่ล้อม - ศูนย์ศิลปาชีพ ไป - กลับ ทุกวันอาทิตย์ อัตราค่าโดยสาร 190, 250 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ท่ามหาราช โทร. 222 - 5330, 225 - 3002 - 3

ในบริเวณวัดไผ่ล้อมมีร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ในวันเสาร์และอาทิตย์
 
:: วัดเจดีย์ทอง ::
ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ในวัดนี้มีเจดีย์ทรงรามัญ สร้างมาประมาณ 160 ปี เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่า และยังมี พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้น ด้วยหยกขาว เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยรามัญ การเดินทางนั้นใช้เส้นทางสายปทุมธานี - สามโคก วัดเจดีย์ทอง อยู่ห่างจากจังหวัดไป 8 กิโลเมตร แยกขวาเข้าวัดอีกประมาณ 500 เมตร
 
:: วัดพืชอุดม ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ในบริเวณวัดมีศาลารูปปั้นต่างๆ แสดงถึงนรกภูมิและ สวรรค์ภูมิชั้นต่างๆ มีหลวงพ่อ โสธรจำลองประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ

นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ การเดินทางไปมาสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางเรือ ทางรถยนต์ รถสองแถวรับจ้างวิ่ง เข้าออกทั้งวัน โดยเส้นทางสายกรุงเทพฯ - มีนบุรี - หนองจอก - วัดพืชอุดม หรือจากตัวจังหวัดปทุมธานี - อำเภอลำลูกกา - ถนนสายฉะเชิงเทรา - อำเภอหนองจอก - วัดพืชอุดม ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร และทางเรือโดยลงเรือที่สะพานใหม่ดอนเมือง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
 
:: วัดบัวขวัญ ::
เป็นวัดที่อยู่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว ในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระผอม เป็นพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมกับพระพุทธรูปตามระเบียงวัดเบญจมบพิตร นอกจากนี้ยังมี พลับพลาที่ประทับ แรกนาขวัญ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่เรียกว่า "ศาลาแดง" เดิมตั้งอยู่ที่วังพญาไท ในกรุงเทพฯ สร้างเป็นพลับพลาไม้สักทั้งหลัง แม้แต่หลังคา นับเป็นพลับพลาที่สวยงามและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมชิ้นหนึ่ง
 
:: วัดเจดีย์หอย ::
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ใช้ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี - บางเลน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 21 - 22 แล้วแยกเข้าวัดไปอีก 10 กิโลเมตร วัดนี้เป็นแหล่งเก่าแก่ของหอยนางรมยักษ์มีอายุกว่า 1,000 ปี มีเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้น จากการนำเอาหอยนางรมมาสร้างเป็นรูปเจดีย์จึงเรียกว่า "เจดีย์หอย"
 
:: วัดลำมหาเมฆ ::
ตั้งอยู่ที่บ้านลำมหาเมฆ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ห่างจากจังหวัด ตามเส้นทางถนนปทุมธานี - บางเลน ประมาณ 14 กิโลเมตร สิ่งที่น่าสนใจคือ บริเวณบึงน้ำไหลของวัดมีนกหลากหลายชนิดอาศัยสร้างรัง ฟักไข่ตามธรรมชาติ จำนวนมาก ได้แก่ นกกระยางขาว นกกระสา นกกาน้ำ และนกชนิดอื่นๆ
 
:: วัดมูลจินดาราม ::
ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองห้า อำเภอธัญบุรี ห่างจากถนนพหลโยธิน ไปตามเส้นทางถนนปทุมธานี - นครนายก ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ปลาสวาย อาศัยอยู่ในคลองรังสิตประยูรศักดิ์บริเวณ หน้าวัดซึ่งได้เลี้ยงไว้ มีขนาดใหญ่ตัวละ 3 - 5 กิโลกรัม จำนวนมาก แต่ละวันมีผู้ไปเที่ยวชมและให้อาหารปลาอยู่เสมอ