ร้านอาหาร
:: อำเภอเมือง ::
กุ้งเต้นปทุม487/7 หมู่ 4 ถนนกรุงเทพฯ - ปทุมธานี โทร. 581 - 5316
กุ้งเต้นพิชชิ่งฮัท 113/1 เชิงสะพานปทุมธานี
กุ้งเต้นอึ้งจั้วกี่ 12 ถนนเทศบาลสัมพันธ์ โทร. 581 - 6166
โกซี 170-176 ถนนเจริญผลวัฒนา ตำบลบางปรอก ตลาดเจริญผลวัฒนา โทร. 581 - 6350
บัวทอง 42/1 ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว
ศรีไทยเจริญ 14 ถนนปทุมรัตน์ 1
อิ๊กคิวสุกี้ 6/8 ถนนปทุมสัมพันธ์
 
:: อำเภอคลองหลวง ::
กังเจียมทู้ 99 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง โทร. 516 - 9715 - 6
คลองหลวง 54/2 กิโลเมตรที่ 39 พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง