ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
เเบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปทุมธานี สามโคก
ลาดหลุมเเก้ว ธัญบุรี หนองเสือ คลองหลวง และลำลูกกา
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี