นครปฐม - ภูมิศาสตร์ จังหวัดนครปฐม
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน อำเภอดอนตูม และอำเภอพุทธมณฑล
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง และอำเภอกำแพงแสนเท่านั้น ส่วนที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี) ได้แก่ ท้องที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลน เป็นที่อุดมสมบูรณ์ มีการประกอบการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์
 
:: การเดินทางจากนครปฐมไปยังจังหวัดใกล้เคียง ::
นนทบุรี 65 กิโลเมตร
ราชบุรี 43 กิโลเมตร
สุพรรณบุรี 160 กิโลเมตร
สมุทรสาคร 48 กิโลเมตร
กาญจนบุรี 112 กิโลเมตร

กิจกรรมยอดนิยมในนครปฐม

บ้านกลับหัว ศาลายา นครปฐม
บ้านกลับหัว ศาลายา นครปฐม
สถานที่
: นครปฐม
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม
เวลา
: 09.00 AM - 08.00 PM
วัน
: จ, อ, พ, พฤ, ศ, ส, อา

จองด่วน
บ้านกลับหัว ศาลายา นครปฐม
บ้านกลับหัว ศาลายา นครปฐม
สถานที่
: นครปฐม
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม
เวลา
: 09.00 AM - 08.00 PM
วัน
: จ, อ, พ, พฤ, ศ, ส, อา

จองด่วน