บริการจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ทัวร์ รถเช่า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และข้อมูลการท่องเที่ยว
English Version French Version German Version Spanish Version Chinese Version Japanese Version
hotels thailand
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี
ข้อมูลที่ควรทราบ

ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
จังหวัดลพบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าวุ้ง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนองม่วง
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และนครสวรรค์
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ ::
อำเภอท่าวุ้ง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
อำเภอบ้านหมี่ ระยะทาง 32 กิโลเมตร
อำเภอโคกสำโรง ระยะทาง 35 กิโลเมตร
อำเภอพัฒนานิคม ระยะทาง 51 กิโลเมตร
อำเภอสระโบสถ์ ระยะทาง 65 กิโลเมตร
อำเภอโคกเจริญ ระยะทาง 77 กิโลเมตร
อำเภอท่าหลวง ระยะทาง 83 กิโลเมตร
อำเภอชัยบาดาล ระยะทาง 97 กิโลเมตร
อำเภอหนองม่วง ระยะทาง 54 กิโลเมตร
อำเภอลำสนธิ ระยะทาง 120 กิโลเมตร
 
:: ระยะทางจากจังหวัดลพบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง ::
ลพบุรี - สิงห์บุรี ระยะทาง 33 กิโลเมตร
ลพบุรี - สระบุรี ระยะทาง 46 กิโลเมตร
ลพบุรี - อ่างทอง ระยะทาง 67 กิโลเมตร
ลพบุร ี- พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 98 กิโลเมตร
ข้อมูลท่องเที่ยว 77 จังหวัด
ค้นหาโรงแรมในประเทศไทย ค้นหาโรงแรม
ตรวจสอบและจองห้องพัก กว่า 4,500 โรงแรมทั่วไทย และในต่างประเทศ
ประเทศ:
จังหวัด:
วันที่เข้าพัก:
Calendar
วันที่ออก:
Calendar
ห้องพัก:
จำนวนผู้เข้าพัก/ห้อง:
จองห้องพัก 6 ห้องขึ้นไปคลิ๊กที่นี่
*Child = เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น
ค้นหาโรงแรม
จองโรงแรมในต่างประเทศ จองโรงแรมในต่างประเทศ โดย Thai.MonoPlanet.com