ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
กาญจนบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ และ 3 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอทองผาภูมิกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ย กิ่งอำเภอหนองปรือ กิ่งอำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว คือ มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตลอ ดจนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติอันงดงาม
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ สหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สหภาพพม่า
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอบ่อพลอย 40 กิโลเมตร
อำเภอเลาขวัญ 98 กิโลเมตร
อำเภอพนมทวน 24 กิโลเมตร
อำเภอไทรโยค 50 กิโลเมตร
อำเภอสังขละบุรี 230 กิโลเมตร
อำเภอศรีสวัสดิ์ 102 กิโลเมตร
อำเภอท่ามะกา 30 กิโลเมตร
อำเภอท่าม่วง 12 กิโลเมตร
อำเภอทองผาภูมิ 145 กิโลเมตร
อำเภอด่านมะขามเตี้ย 30 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอหนองปรือ 75 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอห้วยกระเจา 60 กิโลเมตร

กิจกรรมยอดนิยมในกาญจนบุรี

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124
สถานที่
: กาญจนบุรี
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม
เวลา
: 09.00 AM - 08.00 PM
วัน
: จ, อ, พ, พฤ, ศ, ส, อา

จองด่วน
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124
สถานที่
: กาญจนบุรี
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม
เวลา
: 09.00 AM - 08.00 PM
วัน
: จ, อ, พ, พฤ, ศ, ส, อา

จองด่วน