ชัยนาท - วัด, ศาสนสถาน จังหวัดชัยนาท
วัด
:: วัดธรรมามูลวรวิหาร ::
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศตะวันออก ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท ห่างจากจังหวัดไปทางทิศเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน ของหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลักษณะยืนปางห้ามญาติ ศิลปะผสมระหว่างอยุธยาและสุโขทัย มีรูปพระ ธรรมจักรปรากฏอยู่กลางฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวา ซึ่งเข้าใจว่าเป็นความคิดของช่างสมัยนั้นที่ตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ให้ มีเครื่องหมายแห่งมหาปุริสลักษณะนั่นเอง เล่าต่อกันมาว่าได้แสดงปาฏิหารย์ประทับพิงอยู่ในวิหาร ที่พระบาทมีจอกแหน ติดอยู่เต็ม

ชาวบ้านเข้าใจว่าเสด็จมาเองโดยทางน้ำ และสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ใบเสมา ซึ่งเป็นศิลาทรายสีแดงตั้งรายรอบ พระอุโบสถ สลักลวดลายต่างๆ เป็นศิลาแบบสมัยอยุธยา หลวงพ่อธรรมจักรเป็นที่เคารพสักการะของชาวชัยนาท และ จังหวัดใกล้เคียง ทางวัดจัดงานนมัสการปิดทองเป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง คือ วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 และ แรม 8 ค่ำ
เดือน 11
 
:: วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ::
เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ตั้งอยู่ที่บ้านท้ายเมือง ตำบล ชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 4 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 จนถึงสี่แยกตัดกับเส้นทางหลวงหมายเลข 3183 เข้าไปตามทางหลวง 3183 ประมาณ 1 กิโลเมตร

ภายในวัดนี้มีเจดีย์พระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพนับถือ ของประชาชนในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง มีงานเทศกาลสมโภชพระบรมธาตุในวันเพ็ญเดือน 6 เป็นประจำทุกปี
 
:: วัดเขาท่าพระ ::
อยู่ในอำเภอเมืองชัยนาท ตั้งอยู่เชิงเขาท่าพระ มีพระพุทธบาทจำลองอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ ทางวัดจัดให้มีงานสมโภช ปิดทองพระพุทธบาทในวันเพ็ญเดือนสาม ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาทุกปี
 
:: วัดอินทราราม (ตลุก) ::
เป็นวัดโบราณมีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา ห่างจากตัวเมือง ชัยนาทประมาณ 12 กิโลเมตร ในวัดมีถาวรวัตถุที่มีคุณค่าน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะหอระฆังคู้ และหอพระไตรปิฎก กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างไว้กลางสระน้ำ ลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ ประดับกระจกสีเป็นลวดลายสวยงามรายรอบ ไม้ฝาและเชิงชาย ช่อฟ้าหน้าบรรณ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก ทำจากใบลานจารึกอักษรขอมโบราณจำนวนมาก
 
:: วัดกรุณา ::
เป็นวัดที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชัยนาท เคารพนับถือมากคือ พระพุทธมหาศิลา หรือหลวงพ่อหินใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศิลาทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท
 
:: วัดมหาธาตุ ::
หรือวัดหัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 20 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองชัยนาท ใช้เส้นทาง หลวงหมายเลข 340 ถึงทางแยก เข้าอำเภอสรรคบุรี วัดจะอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ ประพาส และทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกไว้

มีโบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง) สร้างด้วยอิฐ ถือปูน 3 องค์ องค์พระธาตุมีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรี กรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2526 นอกจากนั้น ยังมีพระพุทธรู)ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรี และแบบอยุธยาตอนต้น
 
:: วัดสองพี่น้อง ::
ตั้งอยู่เลยวัดมหาธาตุประมาณ 300 เมตร ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าอ้าย เจ้ายี่ เจ้าสาม เป็นพี่น้องกัน เจ้าสามยุยงให้เจ้าอ้าย และเจ้ายี่รบกันเพื่อแย่งราชสมบัติ เจ้าอ้ายและเจ้ายี่เสียชีวิตทั้งคู่ เจ้าสาม จึงได้ครองเมือง สร้างปรางค์แด่เจ้าอ้าย สร้างเจดีย์ แด่เจ้ายี่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา 600 ปี
 
:: วัดพระแก้ว ::
เป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สำคัญวัดหนึ่ง เนื่องจากมีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 23 กิโลเมตร องค์เจดีย์ที่มีผู้กล่าวว่า เป็นราชินีแห่งเจดีย์ทั้งมวล ในเอเซีย อาคเนย์ ลักษณะเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับเจดีย์ทวาราวดีตอนปลาย ฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ เป็นศิลปะสมัย สุโขทัยกับ สมัยศรีวิชัย ผสมผสานกัน บริเวณด้านหน้าเจดีย์มีวิหารหลวงพ่อฉาย ด้านหลังองค์หลวงพ่อฉายมี "ทับหลัง" แกะสลักติดอยู่ ลักษณะเป็นภาพหงาย ไม่ใช่ภาพคว่ำ เหมือนทับหลังทั่วไป
 
:: วัดเขาสารพักศรีเจริญธรรม ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 48 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณมาตั้งแต่สมัยลพบุรี แต่ต่อมาตกอยู่ในสภาพร้างได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา บนยอดเขาของวัดยังคง ปรากฏซากการสร้างโบสถ์ และ รอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงทาง ด้านวิปัสสนากัมมัฏ ฐาน และมีการสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณเขตพื้นที่ของวัดยาวประมาณ 5,000 เมตร หากยืนอยู่บน ยอดเขาแห่งนี้ จะเห็น ทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม ทุกปีช่วงหลังออกพรรษาจะมีงานประเพณีตักบาตรเทโว
 
:: วัดพิชัยนาวาส (วัดบันเชี่ยน) ::
เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 38 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา ตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 54 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าระหว่าง สร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองเกิดระส่ำระส่ายจากสงคราม เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพจากพม่าเดินทางผ่าน การก่อ สร้าง จึงยังไม่เสร็จยังขาดช้างและลิงจนถึงปัจจุบัน ทางวัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชระหว่างเทศกาลวันเพ็ญ เดือนสาม และเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นประจำทุกปี
 
:: วัดปากคลองมะขามเฒ่า ::
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำ เจ้าพระยา ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 25 กิโลเมตร เนื่องจากเดิมมีต้นมะขามเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่

นอกจากจะเป็นธรรมสถานที่จัดว่าเป็นมุมสงบเหมาะแก่การแสวงบุญ บริเวณวัดยังมีทิวทัศน์ ที่สวยงามน่ารื่นรมย์ และยังมี ชื่อเสียงทางพระเครื่องด้วย หลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่านี้ท่านเป็นพระที่ร่ำลือทางเวทมนต์คาถามาก ได้สร้าง พระเครื่องที่เรียกว่า "หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า" ซึ่งประชาชนนำไปสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันกุฏิของ ท่านยังปรากฏอยู่ในรูปแบบ ของทรงไทยโบราณ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้คือ ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระ บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อยู่ในพระอุโบสถ ติดอยู่ตามผนังของพระอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติ แต่พระ องค์ได้เขียนเองทั้งหมด คงมีข้าราชบริพารร่วมเขียนด้วย ทั้งหมดเขียนด้วยอักษรขอมผนัง ด้านใต้มีภาพเขียนบอกเวลาไว้ ในปี พ.ศ. 2464