ชัยนาท - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดชัยนาท
ของฝาก
:: สินค้าพื้นเมือง ::
ผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดชัยนาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมือ ชาวบ้านเป็นหลัก มีรูปแบบและ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นแตกต่างกันไป ซึ่งต่างก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และ ยอมรับประกอบกับคุณภาพดี และราคาก็ย่อมเยาอีกด้วย อาทิ
:: อำเภอเมือง ::
ที่นอนดักคะนน เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่นอน ซึ่งยัดด้วยนุ่นจากฝีมือชาวบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ไม้จิ้มฟันหาดท่าเสา ผลิตจากไม้ไผ่ ผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยแสงแดดและตู้อบไฟฟ้า บรรจุถุงพลาสติกและ กล่องกระดาษ นิยมผลิตที่ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท

ผลิตภัณฑ์กะลา เป็นหัตถกรรมที่ทำมาจากกะลา ใช้ฝีมือในการทำลวดลายบนกะลา และทำเป็นเครื่องประดับและ ของใช้ เช่น ต่างหู ของโชว์ ขันธ์ตักบาตร ทัพพี ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือ ของชาวบ้านเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท
 
:: อำเภอมโนรมย์ ::
เครื่องจักสานด้วยหวายและไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และเสื่อกกที่มีชื่อเสียงมานาน นิยมผลิตในเขต ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพอยู่เสมอ เช่น เสื่อกก ถาดผลไม้ กระบุง ตะกร้า พัด และ เครื่องใช้ในครัวเรือนอีกหลายชนิด

ถาดผลไม้รูปไก่จากผักตบชวา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอยู่ทั่วไป ผลิตมากในเขต ท้องที่อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรพยา และอำเภอเมืองชัยนาท
 
:: อำเภอสรรพยา ::
เปลญวนจากผักตบชวา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนอนพักผ่อน ซึ่งผลิตจากผักตบชวา ผลิตมากในเขตท้องที่ บ้านหนอง ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา และบ้านแหลมหว้า อำเภอเมืองชัยนาท

ท้อฟฟี่นม เป็นท้อฟฟี่ที่ทำมาจากนมแท้ๆ จึงทำให้ท้อฟฟี่มีรสหวาน มัน หอม อร่อย เป็นที่รู้จักทั่วไป ท้อฟฟี่นมแท้ ของคุณแม่เล็ก ตลาดโพนาคำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 
:: อำเภอวัดสิงห์ ::
ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นไม้กวาดที่ทำจากดอกหญ้าชนิดหนึ่ง มีคุณภาพดีทนทาน ราคาถูก แหล่งผลิตที่สำคัญคือ ท้องที่ตำบลวังเคียน อำเภอวัดสิงห์
 
:: อำเภอหันคา ::
ผ้าทอพื้นบ้านเนินขาม เป็นผ้าทอพื้นบ้านที่มีเอกลักษณืเฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากบรรพบุรุษ เชื้อชาติลาว ซึ่งอพยพมาตั้งรกรากในเขตจังหวัดชัยนาท
 
:: อำเภอสรรคบุรี ::
น้ำตาลห้วยกรด เป็นน้ำตาลปึกที่ผลิตจากน้ำตาลโตนด ซึ่งมีปลูกกันมาก ในเขตท้องที่ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี ขั้นตอนการผลิตเป็นแบบดั้งเดิมรสหอมหวานน่ารับประทาน เหมาะสำหรับประกอบอาหารประเภทขนม มีชื่อเสียงมานาน

ข้าวซ้อมมือ เป็นข้าวที่ได้จากการใช้เครื่องสีข้าวแบบโบราณ จึงให้คุณค่าทางโภชนาการสูง แหล่งผลิตที่สำคัญคือ ตำบลดงคอน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี