อุทยาน
:: สวนนกชัยนาท ::
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินก่อนถึงตัวเมือง 4 กิโลเมตร ช่วงชัยนาท - ตาคลี ระยะทางห่างจากสี่แยกถนนสายเอเซียประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่สวนนกมีขนาดใหญ่ในเนื้อที่ 75 ไร่ มีกรงนก ปล่อยนกชนิดต่างๆ อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ภายนอกกรงนกยังประกอบด้วยกรงขนาดกลาง ขนาดเล็ก สวนหย่อม สวนงู สวนกระต่าย ศาลากลางน้ำ อาคารจำหน่าย สินค้าของที่ระลึก และขณะนี้ภายในบริเวณสวนนกกำลังจะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด มีพันธุ์ปลาลุ่มน้ำเจ้าพระยา 96 ชนิด (คาดว่าจะเสร็จปลายเดือนพฤศจิกายน 2539)