พระนครศรีอยุธยา - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของฝาก
:: หัวโขนจำลอง ::
ของฝากจาก อำเภอภาชี
 
:: แหล่งผลิตบ้านทรงไทย ::
ถนนสายอยุธยา - อ่างทอง (ทางหมายเลข 32) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
:: ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ::
126 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตลาดน้ำติดแอร์มีอาหารอร่อยจากแม่ช้อยนางรำ
 
:: ปลาตะเพียนสาน ::
ของฝากจาก อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 
:: มีดอรัญญิก ::
ของผากจาก อำเภอนครหลวง