อ่างทอง - ภูมิศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย และอำเภอสามโก้
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
:: การเดินทางจากอ่างทองไปยังจังหวัดใกล้เคียง ::
พระนครศรีอยุธยา 31 กิโลเมตร
สิงห์บุรี 40 กิโลเมตร
สุพรรณบุรี 44 กิโลเมตร
ลพบุรี 67 กิโลเมตร
 
:: การเดินทางจากอำเภอเมืองอ่างทองไปยังอำเภอต่างๆ ::
อำเภอโพธิ์ทอง 11 กิโลเมตร
อำเภอป่าโมก 12 กิโลเมตร
อำเภอวิเศษชัยชาญ 13 กิโลเมตร
อำเภอไชโย 15 กิโลเมตร
อำเภอแสวงหา 25 กิโลเมตร
อำเภอสามโก้ 27 กิโลเมตร