บริการจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ทัวร์ รถเช่า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และข้อมูลการท่องเที่ยว
English Version French Version German Version Spanish Version Chinese Version Japanese Version
hotels thailand
Booking Procress
บริการจองที่พักด่วน
คุณสามารถจองและ
เข้าพักในวันเดียวกันได้ ที่นี่
40 อันดับที่เที่ยวทั่วไทย
ภูเขา/น้ำตก
ทะเล
ขับรถท่องเที่ยว
ตกปลา/ปีนเขา
ล่องแก่ง
แนะนำ-ติชม
40 อันดับที่เที่ยวทั่วไทย

ปางอุ๋ง  

อันดับที่ 1. ปางอุ๋ง
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

จํานวนผู้เยี่ยมชม 156545 ท่าน

หมู่บ้านรวมไทย เป็นหมู่บ้านโครงการพระราชดําริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมป์
ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ปาย  

อันดับที่ 2. ปาย
ตั้งอยู่ใน อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

จํานวนผู้เยี่ยมชม 87620 ท่าน

ปาย...อําเภอเล็ก ๆ ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน ที่มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศมาเยือน อย่างไม่ขาดสาย ความเงียบสงบ
ลําน้ำปายสายน้อยที่ไหลผ่าน กระต๊อบเล็ก

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ดอยอ่างขาง  

อันดับที่ 3. ดอยอ่างขาง ( ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง )
ตั้งอยู่ใน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

จํานวนผู้เยี่ยมชม 77742 ท่าน

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ( ดอย อ่างขาง ) เป็นสถานีวิจัยแห่งแรก
ของโครงการหลวง ตั้งอยู่บน เทือกเขาตะนาวศรี ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

 
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  

อันดับที่ 4. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ตั้งอยู่ใน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

จํานวนผู้เยี่ยมชม 65010 ท่าน

อลังการทะเลหมอก อุทยาน แห่งชาติห้วยน้ําดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท่องที่อําเภอแม่แตง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

 
วนอุทยานภูชี้ฟ้า  

อันดับที่ 5. วนอุทยานภูชี้ฟ้า
ตั้งอยู่ใน อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย

จํานวนผู้เยี่ยมชม 63048 ท่าน

วนอุทยานภูชี้ฟ้า - ภูชี้ฟ้า อยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่ง
ขวาและป่าแม่งาว ท่องที่บ้านร่ม ฟ้าทอง หมู่ที่ 9 และบ้านร่มฟ้า
ไทย

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |